Beschrijving

In deze opleiding wordt dieper en gedetaileerder ingegaan op de editeertools van Orbit GIS. Het is de bedoeling de cursisten wegwijs te maken in de mogelijkheden om geografische objecten te tekenen, aan te passen en de attributen te bewerken. Daarnaast worden de constructie-tools uitvoerig besproken en wordt de object-inspector volledig doorgrond.

Na afloop beschikt de GIS operator over de volledige kennis van de editeermogelijkheden, de object-inspector en de constructie-tools van Orbit GIS. De cursist is in staat objecten aan te maken en aan te passen en de attributen te beheren. Er is gratis toegang tot de website en kennisdatabank met alle documentatie en voorbeelden. De opgeleide kan ook steeds beroep dan op mail- en/of telefonische support.

Doelgroep

Government – Public Safety – Mapping Industry
Deze opleiding richt zich tot GIS operatoren die zullen instaan voor het inhoudelijk beheer van kaartmateriaal.

Voorkennis

De cursist dient de basisopleiding Orbit GIS (2 dagen) gevolgd te hebben.

Methode

De opleiding wordt gegeven hands-on met praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen. Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen is het aantal cursisten beperkt tot 8 personen en beschikt iedereen over een eigen computer.

Duur

De cursus duurt 1 dag.

Inhoud

Aspecten van het beheer van kaartmateriaal

 • Permissies en Editeerbaarheid
 • Instellingen, Preferences
 • Overzicht van het Object (Spatial Information Object)
 • Opslaan van gewijzigde gegevens
 • Simultaan editeren van themalagen

 

Editeren van de kaart

 • Principes van Editeren
 • Gebruik van de Editeer sidebar
 • Gebruik van Undo/Redo
 • Gebruik van de editeerfuncties (uitgebreid overzicht en oefening)
 • Editeren van meerdere objecten

 

Editeren van Attributen

 • Werken met ‘Object Inspector’
 • Editeren van attributen
 • Attributen met Rules
 • Gebruik en effect van attribuutwaarden in Legendes
 • Hyperlinks en andere bijzondere content van attributen
 • Koppelingen leggen tussen tabellen
 • Meerdere objecten editeren
 • Attribuutwaarden kopieren
 • Werken met Objectlijsten

 

Metrische Constructies

 • Werken met de construction tools
 • Preferenties van de construction tools

 

Bijzondere toepassingen

 • ‘Tekeningen’ of Symbolen maken