Beheer openbaar domein, GIPOD, Inventarisaties

Orbit GT voor de dienst Openbare Werken: uw partner in efficiëntie.


INVENTARISATIE OPENBAAR DOMEIN

In het openbaar domein bevinden zich heel wat objecten die een inventarisatie vragen. Sommige inventarissen zijn vanuit de wetgeving verplicht in opmaak en beheer, andere inventarissen starten vanuit eigen initiatief.

is_laanbomen

Met de aanwezige workflow (procedure) biedt de Orbit Inventarisatie Suite een geschikte GIS-tool voor opmaak en bijhouding van inventarissen (bermbeheer, straatmeubilair, …) op het openbaar domein.


GIPOD

Schermafbeelding 2016-01-28 om 12.35.12 kopie.png

Orbit voorziet standaard een GIPOD plugin binnen het GIS platform. De plugin GIPOD biedt de mogelijkheid om manifestaties en werkopdrachten op het openbaar domein op kaart weer te geven en te consulteren (info/contactpersonen/mate van hinder/omleidingen)

Een zoekopdracht kan via diverse invalshoeken:

  • type inname
  • type manifestatie
  • eigenaar
  • locatie (gemeente/provincie)
  • periode of tijdstip

VERKEERSBORDENDATABANK

Schermafbeelding 2016-11-15 om 12.52.11.png

Het Orbit-Platform kan men verrijken met de uitbreiding “verkeersborden-databank”. Een export van de Vlaamse Verkeersbordendatabank dient als vertrekbasis voor het actualiseren van de lokale verkeersbordendatabank.


WEGBELIJNING

Schermafbeelding 2016-11-15 om 12.26.02 2.png

Orbit voorziet een template van datamodel voor het inventariseren van wegbelijning. Deze template met bijhorende symbolenbibliotheek is op eenvoudig verzoek aan te vragen.

Het datamodel beschikt over vlak-elementen als fietssuggestiestroken & zebrapaden, lijn-elementen zoals haaientanden & stopstrepen en punt-elementen zoals snelheidsindicaties & voorsorteerpijlen.


GEOPUNT PLUGIN

Schermafbeelding 2016-02-11 om 11.15.42 kopie.png

Orbit voorziet standaard een GEOPUNT plugin binnen het GIS platform. Deze plugin omvat volgende functionaliteiten:

  • Catalogus : zoek in de volledige catalogus van Geopunt; volgens thema, bron, type, … Bewaar de favoriete kaartlagen in een eigen overzicht.
  • Interessante Plaats (ofwel POI): zoek in geheel Vlaanderen naar interessante plaatsen; volgens gemeente, thema, categorie of type.
  • Hoogteprofiel : maak een hoogteprofiel van een gewenste locatie. Bepaal de doorsnede en de gewenste graad van detail.

MEER INFO GEWENST ?