Kwaliteitsvolle Dienstverlening en Training

Orbit GT levert steeds de dienstverlening als “end-to-end projecten”. Hierdoor bent u maximaal ontzorgd in de realisatie ervan, doch met nodige inspraak en opvolging door de betreffende dienst 

Schermafbeelding 2016-11-08 om 14.10.14.png


DSI CONFORM

Schermafbeelding 2016-11-08 om 14.11.32.png

Digitale bestemmingsplannen tonen hun meerwaarde in verschillende workflows en toepassingsvelden. Het DSI platform (DSI : Digitale Stedenbouwkundige Informatie) vraagt de lokale overheden de bestaande en geldende bestemmingsplannen in digitale vorm op te laden.

Bestemmingsplannen in digitale vorm draagt ondermeer bij aan:

 • Betrouwbare en volledige omgevingscheck bij de omgevingsvergunning
 • Automatische invulling van geldende plannen en bestemmingen bij de notariële inlichtingenbrief
 • Bronbestand bij semi-automatische opmaak van het register onbebouwde percelen (ROP), dit zowel in de initiële opmaak als de halfjaarlijkse bijhouding.

Orbit GT staat bij dit type project in voor de scanning van plannen, georeferentie van plannen, kartering & attribuering. Het resultaat wordt geïntegreerd in uw eigen Orbit Platform en wordt opgeladen als DSI-compatibele bestanden aan het DSI platform.

MEER INFO


MIGRATIE NAAR ADP-GRB

Schermafbeelding 2016-11-16 om 10.01.43.png

Het GRB-decreet zorgt voor een uniformisering in het gebruik van de GIS referentielaag binnen de Vlaamse diensten. Voor Steden&Gemeenten betekent dat eigen GIS-kaarten(zoals contouren van vergunningen en plannen) dienen te migreren naar het GRB/ADP (Administratieve Percelen).

Dit vraagt een eenmalige inspanning waarin Orbit GT u maximaal kan ontzorgen.

De verplichte overstap biedt voor het bestuur eveneens voordelen :

 • Eenduidige interpretatie van dossiers en plannen tussen diverse diensten
 • GIS data worden beter uitwisselbaar
 • Dossiers vanuit het Omgevingsloket sluiten naadloos aan in uw lokale GIS-databank
 • Vertrekbasis voor de opmaak van het Register Onbebouwde Percelen (ROP)

Orbit GT staat bij dit type project in voor de data-conversie. Via een deels geautomatiseerde procedure worden de contouren van de vergunningen en het plannenregister correct gepositioneerd ten opzichte van het nieuwe kadastraal percelenplan “ADP”. Tevens worden geometrische correcties doorgevoerd aan contouren die technisch slecht ingetekend zijn. 


REGISTER ONBEBOUWDE PERCELEN (ROP)

Schermafbeelding 2016-11-16 om 09.31.29.png

Voor de uitvoering van een goed woonbeleid is een inzicht op de onbenutte bouwpercelen een must. Het Register Onbebouwde Percelen (ROP) kan als monitor fungeren in de implementatie van het woonbeleid.

De verplichting voor gemeenten om een register van onbebouwde percelen bij te houden, ligt besloten in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en in het decreet grond- en pandenbeleid.

Voor de opmaak van het ROP, kunt u op ons beroepen bij

 • Initiële opmaak
 • Jaarlijkse bijhouding

Het beschikken over een up-to-date ROP, draagt bij in diverse workflows

 • GGZ: woon- en verkavelingsbeleid
 • Patrimonium: aankoop van gronden
 • Financiën: optimalisatie van gemeentelijke heffing op onbebouwde percelen
 • Burgercommunicatie: adviesverlening

Orbit GT staat bij dit type project in voor de data-inwinning of -actualisatie, kartering & attribuering. Als finale stap behoort het opladen naar de RWO datamanager tot onze taak, zodanig het bestuur de gekoppelde subsidie kan aanvragen.


PROFESSIONEEL BEGRAAFPLAATSBEHEER

Schermafbeelding 2016-11-08 om 14.12.58.png

Begraafplaatsenbeheer geïntegreerd in de GIS-omgeving kent een groeiende behoefte binnen de administratieve diensten. De opmaak van een basiskaart in de GIS omgeving kan op diverse technieken bekomen worden :

 • digitaliseren van een analoog plan
 • data-conversie van een as-built plan
 • karteren vanuit een foto-vlucht met een drone

Orbit GT heeft deze verschillende methoden reeds succesvol toegepast. Uit een eerste screening zal de meest geschikte techniek worden bepaald voor uw project, dit in rekening met uw technische vereisten, kwaliteitseisen en budget.

Orbit GT staat bij dit type project in voor de data-inwinning, kartering & attribuering (nummering v/d concessies). Dit laatste als essentiële stap voor een aansluiting met uw administratieve toepassing. Het resultaat wordt geïntegreerd in de module “Orbit Begraafplaatsen” en uw administratieve beheer-applicatie.

MEER INFO


TRAINING

Opleidingen kunnen zowel in de kantoren van Orbit GT als op locatie worden georganiseerd. Een overzicht van onze opleidingen vindt u terug in onze opleidingskalender. Er zijn zowel hands-on opleidingen voor de eindgebruikers, als doorgedreven trainingen voor de GIS beheerder en GIS operator.

OPLEIDINGSKALENDER


MEER INFO GEWENST ?