Omgevingsvergunning, Automatische opmaak Notarisbrief, Verplichte inventarissen.

Orbit Modules ondersteunen de dienst grondgebiedzaken bij diverse taken


KOPPELING MET UW ADMINISTRATIE

Schermafbeelding 2016-11-21 om 09.40.09.png

“Orbit Connect” verzorgt de communicatie tussen uw administratieve toepassing en de geografische informatie uit uw Orbit-pakket. Deze communicatie verloopt in beide richtingen. De koppeling is beschikbaar voor de meeste gangbare administratieve applicaties.


AUTOMATISCHE OPMAAK NOTARIËLE INLICHTINGEN

not1.pngDe opmaak van een notariële inlichtingenbrief of een uittreksel vraagt vaak heel wat manueel opzoekingswerk. Door een (semi-)automatische invulling van notarisbrieven en uittreksels en optimalisatie door minder kans op manuele fouten ontzorgt Orbit uw dienst. Als vertrekbasis wordt de standaard-template van VVSG gehanteerd, die naar eigen stijl en behoefte kan aangepast worden.


WETTELIJKE VERPLICHTINGEN INVENTARISSEN

De lokale overheid dient, door decretale verplichtingen, enkele inventarissen op te maken en bij te houden. Zo kan de dienst grondgebiedzaken volgende inventarissen volgens de voorgeschreven technische eisen beheren

  • Plannenregister
  • ROP (Register Onbebouwde Percelen)
  • RVV (Recht Van Voorkoop)
  • Leegstand

OMGEVINGSVERGUNNING

Schermafbeelding 2016-11-21 om 09.13.00.png

De omschakeling naar de omgevingsvergunning daagt de dienst grondgebiedzaken uit om het gehele traject van dossierbehandeling in een digitale omgeving te houden. Orbit werkt actief mee aan de realisatie van deze uitdaging !

GEOPORTAAL OMGEVING