Kadaster, Gemeentelijke Belastingen, Facturatie

Orbit Modules faciliteren diverse taken van de financieel beheerder


schermafbeelding-2016-11-08-om-10-19-00


RAADPLEGING KADASTRALE INFORMATIE

In het kader van onteigeningen, aan-en verkoopdossiers, planbaten of -schaden is het van belang over correcte en actuele informatie te beschikken. De module “Orbit Kadaster” biedt inzicht omtrent eigenaars, oppervlakte, aard en kadastraal inkomen van percelen.


ONDERSTEUNING VOOR GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

GIS optimaliseert de dienst Financiën bij het bepalen van gemeentelijke heffingen. Zo fungeren inventarissen zoals CRAB Adressen, Register Onbebouwde Percelen, Inventaris van Leegstand als brongegevens voor het automatisch opmaken van lijsten van heffingen en/of gemeentelijke belastingen.


KOPPELING MET FACTURATIE

Op aanvraag kunnen koppelingen met facturatie geïmplementeerd worden.


MEER INFO GEWENST ?