Ongevallenschetsen, Astrid Live AVL/APL, Openbare Orde, Dagverslag


Schermafbeelding 2016-11-16 om 10.35.39.png


ORBIT SCHETSEN

Schermafbeelding 2016-11-18 om 14.31.16.pngEen kwaliteitsvolle en leesbare ongevallenschets draagt bij tot een goede interpretatie ervan en een juiste en overwogen beslissingsname door het politieparket.

De toepassing Orbit Schetsen is een laagdrempelige ongevallenschetsen-applicatie die een minimale training vraagt. Orbit Schetsen zorgt een uniformisering & standaardisatie van de ongevallenschets. Het draagt tevens bij tot een algemene kwaliteitsverhoging.

Schermafbeelding 2016-11-17 om 14.58.13.pngDe opleiding “Orbit Schetsen” is gevalideerd als een voortgezette baremische opleiding (bar. n°5019). Deze opleiding kan plaatsvinden in diverse provinciale politiescholen of in de lokale politiezone.

 

Schermafbeelding 2016-11-17 om 14.58.43.pngDe module Schetsen ondersteunt een digitale ongevallenregistratie op het terrein. De import-templates zijn beschikbaar voor volgende leveranciers van een GPS-meetstok: Leica, Topcon & Trimble.

 


ORBIT LIVE AVL/APL

Schermafbeelding 2016-11-18 om 11.12.54.png

Orbit Live AVL/APL is een beveiligde oplossing voor real-time visualisatie van al uw medewerkers en manschappen in uw ISLP omgeving, en dit voor alle operaties aangaande ordehandhaving en openbare veiligheid.

ORBIT LIVE AVL


ORBIT OPENBARE ORDE

Schermafbeelding 2016-11-18 om 11.53.19.png

Handhaving en het beheren van dispositieven fungeert als een specifieke discipline binnen het korps. Orbit Openbare Orde biedt de beheerder specifieke doch gestandaardiseerde tools, zoals conventionele tekens met het veldboek als houvast.

De module voorziet voor het opstellen van een event in de verschillende niveaus (gold, silver & bronze), alsook versiebeheer, varianten en scenario’s.

Orbit Openbare Orde is inzetbaar in de voorbereiding, tijdens briefing, tijdens het verloop van een event en bij de debriefing.


ORBIT DAGVERSLAG

Het Orbit Dagverslag geeft een samenvatting van de feiten van de afgelopen 24 uur. Het Orbit Dagverslag presenteert een oplijsting van PV’s, interventies en/of meldingen. De presentatie varieert naargelang het doel van het verslag (intern/juridische overheden/lokale overheden).

De inhoud & de verschillende categorieën die het dagverslag dient te omvatten, worden gedefinieerd in samenspraak met het managementteam van de lokale politiezone.

MEER INFO


De Orbit Operationele tools kunnen ondersteund worden met business intelligence.

Meer info over Business Intelligence