Zonaal Dashboard, BI Reports, Dagverslag, Evenementen, Tailor Made Dashboards

Schermafbeelding 2016-11-18 om 10.35.29.png

BI technologie biedt u de tools voor een globaal inzicht over uw prioriteiten.
BI biedt efficiëntie in rapportage en communicatie.
De implementaties van Orbit BUSINESS INTELLIGENCE
geven u snel, nauwkeurig & betrouwbaar antwoord op elk moment. 

Schermafbeelding 2016-11-17 om 17.38.53.png


ORBIT ZONAAL DASHBOARD

Schermafbeelding 2016-12-05 om 15.05.23.png

Het zonale dashboard focust zich op de huidige zonale prioriteiten, ofwel de prioriteiten omschreven in het zonale veiligheidsplan van de politiezone. Een eenvoudig gebruik, heldere leesbaarheid & eenvormige interpretatie staat bij de implementatie voorop.

Het dashboard kan toegankelijk gesteld worden voor iedereen binnen het korps. Als interactieve webapplicatie functioneert dit op elke ISLP werkpost.


ORBIT BI REPORTS

schermafbeelding-2016-11-17-om-17-39-02

BI-reports is een verlengstuk van de Orbit analyse-modules. De BI-Reports presenteren de analyse-resultaten op een dynamische manier. Vertrekkende van het algemene resultaat, kan men “drill-down” navigeren tot PV-niveau. Elke interactie resulteert in een aangepaste geografische weergave, grafieken en tabellen.


ORBIT DAGVERSLAG

Het Orbit Dagverslag geeft een samenvatting van de feiten van de afgelopen 24 uur. Het Orbit Dagverslag presenteert een oplijsting van PV’s, interventies en/of meldingen. De presentatie varieert naargelang het doel van het verslag (intern/juridische overheden/lokale overheden).

De inhoud & de verschillende categorieën die het dagverslag dient te omvatten, worden gedefinieerd in samenspraak met het managementteam van de lokale politiezone.


ORBIT EVENEMENTEN

De BI-tool “Orbit Evenementen” biedt een objectieve verslaggeving van de politionele activiteiten tijdens evenement (of periode), zoals een festival, (meerdaags-) stadsfeest, sportmanifestatie, vakantieperiode, etc.

Elk evenement wordt gedefinieerd volgens lokatie & periode. Het automatisch opgestelde verslag daags nadien geeft inzicht van het verloop van het evenement.

Dit biedt ruimte voor verbetering in “plan van aanpak” bij gelijkaardige toekomstige evenementen, inzicht in trends van feiten bij meerdaagse events & voor een verbetering in interventie en invulling van de personeelsmiddelen.


ORBIT BI – TAILOR MADE

Business Intelligence tools kan eveneens als een tailor-made BI-project worden geïmplementeerd. Indien de politiezone een specifieke BI-implementatie wenst, beantwoordt Orbit GT met de geschikte expertise, implementatie & nazorg.


MEER INFO GEWENST ?