Criminaliteitsanalyse, Verkeersanalyse, Post AVL/APL-analyse


Schermafbeelding 2016-11-15 om 16.50.10.png

De beleidstools binnen het Orbit Politie Platform beschikken elk over een specifieke query-builder (procedure), afhankelijk van het type (crime/vko/vki/avl-apl).

In de opmaak van een analyse kan men steeds volgende items bepalen:

 • Lokatie : gehele zone of specifieke regio
 • Periode : een tijdsvork,  zoals weekend alsook  keuze in uur hoog/laag
 • Type feit : afhankelijk van module beschikt u over een lijst van feiten (QLF’s) en vertaaltabellen.
 • Presentatie : puntenkaart, piecharts, groepering, heatmap, etc.

ORBIT CRIMINALITEITSANALYSE 
w_screenhot_crime_3_circles

De module “Orbit Criminaliteit” biedt het korps de analyse voor het geografisch monitoren van criminele feiten in de zone. Enkele voorbeelden:

 • Woninginbraken (in het weekend)
 • Diefstallen (in winkelcentra)
 • Drugs (bezit/handel)
 • Overlast (tijdens evenement)
 • Vandalisme (rond stationsbuurt)

De module “Orbit Criminaliteit” ondersteunt het korps in het monitoren van het streefdoelen bepaald in het zonaal veiligheidsplan.

De opleiding “Orbit Criminaliteit” is gevalideerd als een voortgezette baremische opleiding (bar. n°6450). Deze opleiding kan plaatsvinden in diverse provinciale politiescholen of in de lokale politiezone.


ORBIT VERKEERSANALYSE

w_vko_3_circles

De module “Orbit Verkeersanalyse” biedt het korps de analyse voor het geografisch monitoren van verkeersgerelateerde feiten in de zone. Enkel voorbeelden:

 • Fietsongevallen (met betrokkene “minderjarig”)
 • Weekend ongevallen (met betrokkene “cat. 18-35j”)
 • Zwarte punten in de politiezone
 • Overtredingen (in zone 30)
 • Kruispunt-analyse (inclusief manoeuvre-diagram)

De module “Orbit Verkeersanalyse” ondersteunt zowel de dienst Mobiliteit, Verkeersveiligheid als Handhaving in het monitoren van het streefdoelen bepaald in het zonaal verkeers-veiligheidsplan.

De opleiding “Orbit Verkeersanalyse” is gevalideerd als een voortgezette baremische opleiding (bar. n°6451). Deze opleiding kan plaatsvinden in diverse provinciale politiescholen of in de lokale politiezone.


ORBIT AVL/APL ANALYSE

w_avl_analyse_3_circles

Orbit AVL/APL analyseert in detail de dagelijkse CIC gegevens over de ingelogde ploegen van de zone. Deze analyse-tool biedt u ondermeer antwoord op onderstaande vraagstukken:

 • Hoeveel tijd wordt er in een welbepaalde wijk/gemeente gepatrouilleerd ?
 • Wat bedroeg de wachttijd van de burger tot de interventie-ploeg aanwezig kwam ?
 • Welke route heeft de ploeg genomen bij een toegewezen incident ?

De module “Orbit AVL/APL” ondersteunt het korps met objectieve rapportage inzake het afhandelen van incidenten en de dispatching van de ploegen.


De Orbit Analyse tools kunnen aangevuld worden met interactieve rapportage.

Meer info over Business Intelligence