Orbit Begraafplaatsen biedt u inzicht in het beheer van concessies 


KOPPELING MET ADMINISTRATIE

Orbit verzorgt de communicatie tussen uw administratieve toepassing en de geografische informatie. Deze communicatie verloopt in beide richtingen. De koppeling is beschikbaar voor de meeste gangbare administratieve applicaties.

THEMATISCHE LAY-OUT

De koppeling met de administratieve toepassing biedt heel wat mogelijkheden in raadpleging en bevraging. Zo kan de weergave bepaald worden op basis van type concessie, of bezettingsgraad of einddatum van de concessies.

RUIMTELIJK BEHEER

De beheerder beschikt standaard over uitgebreide tools voor het intekenen, aanpassen, verbeteren van de geografische weergave van de diverse begraafplaatsen in de gemeente. Door het centraal databeheer, zijn de aanvullingen en aanpassingen onmiddellijk beschikbaar voor iedereen.

HOUVAST VOOR BINNEN- EN BUITENDIENST

Een actueel overzicht biedt niet alleen ondersteuning aan de administratieve dienst. De buitendienst is eveneens gebaat met een helder overzicht van een de begraafplaatsen. Dit zowel in de dagelijkse exploitatie als bij de jaarlijkse kennisgeving van nabij vervallen concessies.

Daarnaast biedt dit een weergave voor het beheer van het aanwezige meubilair of groenelementen.

GEOPORTAAL BEGRAAFPLAATSEN

Aansluitend kan u opteren om een GEOPORTAAL BEGRAAFPLAATSEN in te richten voor uw burgers en bezoekers.

MEER INFO GEWENST ?