Is uw lokale GIS data reeds voorbereid op de komst van de Omgevingsvergunning ?

Elk gemeentebestuur heeft een keuze gemaakt, of maakt deze op korte termijn, van software-leverancier voor het behandelen van de komende Omgevingsvergunning. Maar is uw lokale GIS data reeds in orde voor een goede afstemming met de omgevingsvergunning ? De omgevingsvergunning werkt met de authentieke brondata GRB/ADP. Dus maakt u best ook de omslag naar GRB voor uw al eigen lokale GIS-data.
Maak deze omslag niet nodeloos complex. Laat u begeleiden of volledig ontzorgen door onze expertise en dienstverlening.

Ondanks een uitstel voor de omgevingsvergunning, zijn er vanaf 23 februari al nieuwe verplichtingen.

Geoportaal Omgeving is inzetbaar !

Zorg dat de start van de omgevingsvergunning geen Big-Bang wordt. De verplichting van de DBA voor architecten op 23 februari vereist reeds digitale werkprocessen voor de dienst Ruimtelijke Ordening.
Geoportaal Omgeving biedt dus een vloeiend leertraject voor de dienst RO & Leefmilieu in het beoordelen van digitale vergunningen, digitale communicatie met de burger & het schepencollege. Zo voorkomt u een Big-Bang wanneer uw administratie effectief start met de omgevingsvergunning.
Kom meer te weten over Geoportaal Omgeving