Webinar Dashboard v3.0

In navolging van de recente update van Orbit Daily met ondermeer ‘Hot Topic’ en ’Notificaties’, volgt nu een doorgedreven update van Orbit Dashboard. 

Orbit Dashboard v.3.0 brengt nu een operationele meerwaarde aan het lokaal politiekorps door een live trendwatch van de fenomenen bepaald binnen uw zonaal veiligheidsplan

Benieuwd hoe deze nieuwe functionaliteiten kunnen bijdragen tot een informatie gestuurde politiezorg?  Schrijf u in voor één van onze sessies of vraag een gepersonaliseerde presentatie aan.

Suite à la récente mise à jour d’Orbit Daily, qui comprend désormais les rubriques “Hot Topic” et “Notifications”, Orbit Dashboard a été largement mis à jour. 

Orbit Dashboard v.3.0 apporte désormais une valeur ajoutée opérationnelle aux forces de police locales en fournissant un suivi en direct des tendances des phénomènes identifiés dans votre plan de sécurité zonal.

Vous vous demandez comment ces nouvelles fonctionnalités peuvent contribuer à un service de police axé sur l’information ? Inscrivez-vous à l’une de nos sessions ou demandez une présentation personnalisée.