Beschrijving

Het beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen vereist een zeker inzicht in de grafische voorstelling van de zerken en de randelementen van een begraafplaats.

Daarom is het belangrijk voor gebruikers en beheerders om het geografische karakter van een begraafplaats onder de knie te krijgen.

De cursist zal leren via de Begraafplaats extensie in Orbit client opzoekingen te doen in de begraafplaatsen en de graven in kwestie grafisch op kaart te tonen, alsook lijstjes te maken.

Hiernaast zal de cursist via de Edit Tools inzicht verwerven in hoe hij/zij graven kan beheren (toevoegen, wijzigen en verwijderen) d.m.v. eenvoudige tekentools.

Alsook wordt stilgestaan bij de koppeling met de grafinformatie uit het administratieve software-pakket.

Ten slotte zal de cursist aangeleerd worden hoe de randelementen van een begraafplaats vlot in kaart te brengen.

De opgeleide heeft gratis toegang tot de website en kennisdatabank met alle documentatie en voorbeelden. De opgeleide kan ook steeds beroep dan op mail- en/of telefonische support.

Doelgroep

Government
Deze opleiding is gericht op iedereen die de begraafplaatsen in Orbit wenst te gebruiken (raadplegen, beheren); in het bijzonder de verantwoordelijken voor het begraafplaatsenbeheer bij de gemeente.

Voorkennis

Het is aan te bevelen een basisopleiding Orbit Initiatie gevolgd te hebben. Wanneer men deze opleiding niet heeft genoten is  voldoende computeraffiniteit en vertrouwdheid met ruimtelijke gegevens een belangrijk pluspunt.

Methode

De opleiding wordt gegeven hands-on met praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen. Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen is het aantal cursisten beperkt tot 8 personen en beschikt iedereen over een eigen computer.

 

Duur

De opleiding duurt een halve dag.

Inhoud

Het bevragen van een begraafplaats:
– Opzoekingen tonen op kaart
– Grafinformatie opvragen
– Linken met het administratief software-pakket
– Exporteren van lijsten en vectorbestanden

Editeren van graven:
– Graven toevoegen, wijzigen en verwijderen
– Attributen aanvullen
– Speciale gevallen en hints om in te tekenen

Editeren van randelementen:
– Randelementen toevoegen, wijzigen en verwijderen
– De legende van de randelementen verzorgen
– Afdrukken