Opleidingen – Algemene reglementering

Opleidingen zijn noodzakelijk voor het goed gebruik en voldoende kennis van de softwareproducten van Orbit GT. Gebruikers die geen opleiding hebben genoten, hebben geen recht op telefonische of email ondersteuning. Zij dienen indien nodig ten raden gaan bij de collega of systeembeheerder die wel de opleiding heeft genoten, of kunnen kiezen voor betalende ondersteuning.

De opleidingen gaan door in de kantoren van Orbit GT , Lokeren, tenzij er een specifieke andere afspraak wordt gemaakt. In zulk geval is het mogelijk dat de prijzen worden aangepast.

De opleidingen vinden enkel plaats indien er voor de betreffende cursus voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving kan mits aangetekend schrijven geannuleerd worden tot 1 week voor de aanvang van de betreffende cursus bij Orbit GT. Vanaf dan is een inschrijvingskost verschuldigd, ook bij afwezigheid.

Orbit GT behoudt zich het recht voor om cursussen te annuleren bij gebrek aan voldoende inschrijvingen. Orbit GT behoudt zich eveneens het recht voor om voor andere redenen een cursus uit te stellen of te annuleren. Voor zover dit niet de oorzaak is van overmacht, zal Orbit GT een nieuwe cursusdatum voorstellen voor de ingeschrevenen. Het cursusgeld blijft evenwel verschuldigd, te vereffenen bij de nieuwe datum voor de betrokken cursus.

Inschrijvingen zijn mogelijk tot 1 week voor de aanvang van de cursus, voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn. Per cursus kunnen maximaal 12 personen aanwezig zijn, waarbij zij beschikking hebben over 6 computers.

De inschrijving dient vergezeld te gaan van de handtekening van een bevoegd persoon.

Het cursusgeld geeft de ingeschreven cursist recht op de opleiding voor de ingeschreven opleiding, trainingsdocumentatie indien voorhanden en een broodjeslunch indien de opleiding over de gehele dag loopt. De cursist heeft één computer ter beschikking.

De opgeleide persoon verkrijgt toegang tot de ondersteunende documentatie op de Orbit GT kennisdatabank.


Reservatie

Gelieve tijdig in te schrijven voor elke cursus. Per cursus zijn maximaal 6 tot 8 werkposten beschikbaar, waarbij een station per twee personen wordt voorzien. De inschrijvingen kunnen geregistreerd worden, tot ten laatste 1 week voor de te volgen trainingsdatum. Reservaties worden enkel aanvaard indien ondertekend door de gemachtigde ambtenaar. Reservaties worden geregistreerd op een first-come first-served basis. Bij meer reservaties dan beschikbaar per sessie, zullen indien nodig extra data voorgesteld worden.