Ondanks een uitstel voor de omgevingsvergunning, zijn er vanaf 23 februari al nieuwe verplichtingen.

Geoportaal Omgeving is inzetbaar !

Zorg dat de start van de omgevingsvergunning geen Big-Bang wordt. De verplichting van de DBA voor architecten op 23 februari vereist reeds digitale werkprocessen voor de dienst Ruimtelijke Ordening.
Geoportaal Omgeving biedt dus een vloeiend leertraject voor de dienst RO & Leefmilieu in het beoordelen van digitale vergunningen, digitale communicatie met de burger & het schepencollege. Zo voorkomt u een Big-Bang wanneer uw administratie effectief start met de omgevingsvergunning.
Kom meer te weten over Geoportaal Omgeving