Is uw lokale GIS data reeds voorbereid op de komst van de Omgevingsvergunning ?

Elk gemeentebestuur heeft een keuze gemaakt, of maakt deze op korte termijn, van software-leverancier voor het behandelen van de komende Omgevingsvergunning. Maar is uw lokale GIS data reeds in orde voor een goede afstemming met de omgevingsvergunning ? De omgevingsvergunning werkt met de authentieke brondata GRB/ADP. Dus maakt u best ook de omslag naar GRB voor uw al eigen lokale GIS-data.
Maak deze omslag niet nodeloos complex. Laat u begeleiden of volledig ontzorgen door onze expertise en dienstverlening.